مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید جواد
نام خانوادگی:حسینی
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

در اواخر سال 1357 وارد حوزه علمیه کاشان شدم. بعد از اتمام لمعه در سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شده به ادامه تحصیل پرداختم. مکاسب را نزد استاد پایانی و رسائل را نزد استاد اعتمادی و کفایتین را نزد استاد مازندرانی به اتمام رساندم. همزمان با تحصیل در همان کاشان از سال 58 به تدریس مقدمات پرداختم و تا سال 62 صمدیه و بخشی از سیوطی را نیز تدریس کردم. با ورود به قم به صورت آزاد، شرح لمعه و حلقات را و در مدرسه امام باقر (ع) معالم را تدریس می کردم و بعد از شرح لمعه و معالم به تدریس بدایه المعارف، تفسیر و مکاسب پرداختم که هنوز هم در مدرسه مذکور و به صورت آزاد ادامه دارد. در تاریخ 3/2/1371 موفق به اخذ رتبه اول دوره خارج از دفتر تبلیغات اسلامی شدم.
درسهای خارج را هم ازمحضر آیات عظام : فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی (یک دوره اصول) و فقه ادامه دارد وحید خراسانی بهره برده و می برم. در سال 1373 در دوره تخصصی کلام شرکت نموده و بعد از چهار سال موفق به اخذ مدرک سطح چهار کلام شدم. از سال 1378 به صورت رسمی دست به قلم بردم و در مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه بخش کلام و تفسیر مشغول پاسخگویی به شبهات شدم که تا کنون بیش از 400 پرسش، پاسخ داده شده است. قابل ذکر است گاه به جهت تعدد مقالات در مجله مبلغان از اسم مستعار جواد خرمى، حسین تربتی و ... استفاده شده است.